Kênh phân phối thịt, cá nhập khẩu chính thức tại Biên hòa đồng nai

Sản phẩm bán chạy

205.000

Thịt bò khác

Xương ống bò Úc

41.000

Nạc bò

Lõi vai bò Úc

255.000

Gà nguyên con

GÀ DAI HQ 12 con/ thùng

50.000
39.000
98.000
69.000
39.000
49.000
56.000
51.000
Mới
59.000
37.000
xem thêm
205.000
205.000
255.000
159.000
225.000
220.000
41.000
61.000
xem thêm
50.000
69.000
68.000
66.000
53.000
39.000
54.000
51.000
xem thêm
95.000
91.000
93.000
114.000
140.000
132.000
132.000
130.000
xem thêm
95.000
50.000
48.000
480.000
98.000
82.000
370.000
82.000
97.000
45.000
98.000