Kênh phân phối thịt, cá nhập khẩu chính thức tại Biên hòa đồng nai

Sản phẩm bán chạy

Khác

MỀ GÀ

66.000
42.000
61.000
39.000

Nạc trâu

THĂN NỘI MS 31

140.000

Giò bò

Đùi gọ Úc

190.000

Gà nguyên con

GÀ DAI HQ 12 con/ thùng

50.000
44.000
39.000
49.000
56.000
51.000
Mới
59.000
37.000
xem thêm
205.000
205.000
255.000
159.000
225.000
220.000
41.000
61.000
xem thêm
50.000
69.000
68.000
66.000
53.000
39.000
54.000
51.000
xem thêm
95.000
91.000
93.000
114.000
140.000
132.000
132.000
130.000
xem thêm
45.000
82.000
370.000
95.000
82.000
98.000
480.000
50.000
97.000
98.000
48.000