Bào ngư size lớn 12 con

295.000

Tên sản phẩm: Bào ngư size lớn 12 con

Trọng lượng: Đóng vĩ 1kg 12 con

Quy cách: Thùng 12kg