Bào ngư size 18 con

270.000

Tên sản phẩm: Bào ngư 18 con

Trọng lượng: Vĩ 1kg 18 con

Quy cách: Thùng 12kg