Bao tử cá ngừ đại dương

56.000

Tên sản phẩm: Bao tử cá ngừ đại dương

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: Bịch 1kg

Quy cách: Thùng 10kg