Bắp cá lóc lóc gân

134.000

Tên sản phẩm: Bắp cá lóc lóc gân

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 20kg