Bắp hoa 60A

Tên sản phẩm: Bắp hoa 60A

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 20kg