Bọng gà có cánh

Tên sản phẩm: Bọng gà có cánh

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: Thùng 10kg