Cánh gà khúc giữa

74.000

Tên sản phẩm: Cánh gà khúc giữa

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 10kg