Chả lụa

75.000

Tên sản phẩm: Chả lụa

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 10kg

Danh mục: