Chân bò

69.000

Tên sản phẩm: Chân bò

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 20-30kg