Cua nâu Ireland

Tên sản phẩm: Cua nâu Ireland

Trọng lượng: Con 300-400g

Quy cách: Thùng 10kg