Đầu mực

55.000

Tên sản phẩm: Đầu mực net 6

Trọng lượng: 1kg, 20-25 cái/kg

Quy cách: Thùng 10kg