Đùi gọ bò Đan Mạch

Tên sản phẩm: Đùi gọ bò

Nguồn gốc: Nhập khẩu Đan Mạch

Trọng lượng: 20-30kg