Đùi góc tư tươi lớn 600gr

Tên sản phẩm: Đùi góc tư tươi lớn

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 10kg