GÀ CÔNG NGHIỆP

Tên sản phẩm: Gà công nghiệp

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Quy cách: Thùng 10 con

Trọng lượng: 2kg đến 2.7kg/con