Gân cá ngừ đại dương

81.000

Tên sản phẩm: Gân cá ngừ đại dương

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: Bịch 1kg

Quy cách: Thùng 10kg