Lõi vai Bò JBS

215.000

Tên sản phẩm: Lõi vai bò JBS

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 18-25kg