Mắt cá ngừ đại dương

75.000

Tên sản phẩm: Mắt cá ngừ đại dương

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: Bịch 1kg

Quy cách: Thùng 10kg