Nạm sườn Ấn Độ

79.000

Tên sản phẩm: Nạm sườn

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 20kg