Phi lê đùi gà

Tên sản phẩm: Phi lê đùi gà

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 10kg