Phi lê ức gà tươi có da

Tên sản phẩm: Phi lê ức gà tươi có da

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 10kg