Phi lê Ức Gà Tươi

71.000

Tên sản phẩm: Phi lê ức gà tươi

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 10kg