Phi lê ức không da

70.000 66.000

Tên sản phẩm: Phi lê ức không da

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 15-20kg