Thăn nội lóc gân Ấn Độ MS31

Tên sản phẩm: Thăn nội lóc gân MS31

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: Thùng 18-20kg

Thương hiệu: Bani