Thăn ngoại lóc gân

132.000

Tên sản phẩm: Thăn ngoại lóc gân

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 20kg