Thăn ngoại lóc gân

134.000 125.000

Tên sản phẩm: Thăn ngoại lóc gân

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 20kg