Ức gà có xương và da

59.000

Tên sản phẩm: Ức gà có xương và da

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: Thùng 10kg