Xúc xích Đức loại 2

88.000

Tên sản phẩm: Xúc xích Đức loại 2

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: Thùng 10kg

Danh mục: