Xương cổ bò Úc

57.000

Tên sản phẩm: Xương cổ bò

Nhập khẩu: Úc

Trọng lượng: 18-25kg