Xương gà tươi

Tên sản phẩm: Xương gà

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: Thùng 10kg