Giảm giá!

Ba rọi heo

Ba rọi rút sườn

92.000 85.000
Giảm giá!
76.000 67.000
Mới

Giò heo

Quả vai

57.000

Thịt heo khác

Xương ống

26.000

Hải sản nhập khẩu

Phi lê cá hồi

655.000
Giảm giá!
305.000 290.000
Giảm giá!
205.000 195.000
279.000
Giảm giá!
283.000 275.000

Thịt bò khác

Gù bò

190.000