Ba rọi heo

Ba rọi có sườn

78.000
Giảm giá!
96.000 89.000
Giảm giá!

Sườn heo

Sườn que Balan

42.000 39.000
Giảm giá!
89.000 86.000
Giảm giá!

Sườn heo

Sườn sụn vion

89.000 77.000
Giảm giá!
46.000 40.000