Giảm giá!

Sườn bò

Sườn bò

240.000 185.000
Giảm giá!

Nạc bò

Dẻ sườn bò

285.000 260.000