Giảm giá!

Thịt trâu khác

ĐUÔI TRÂU

139.000 125.000
Giảm giá!

Thịt trâu khác

GÂN Y TRÂU

143.000 121.000
Giảm giá!

Thịt trâu khác

THỊT VỤN TRÂU

75.000 60.000