Gà nguyên con

Bọng gà

66.000

Gà nguyên con

Bọng gà có cánh

52.000
Giảm giá!
Giảm giá!

Thịt gà nhập khẩu

CHÂN GÀ LỚN 10 CẶP/KG

68.000 45.000

Thịt gà nhập khẩu

Chân gà rút xương

57.000
Giảm giá!

Thịt gà nhập khẩu

CHÂN GÀ TRUNG 12 CẶP/KG

49.000 41.000

Thịt gà nhập khẩu

Da gà tươi

33.000

Thịt gà nhập khẩu

Đầu gà tươi

19.000
Giảm giá!
42.000 39.000