Gà nguyên con

Bọng gà

66.000
Giảm giá!
69.000 67.000
66.000
Giảm giá!

Thịt gà nhập khẩu

CHÂN GÀ LỚN 10 CẶP/KG

68.000 41.000

Thịt gà nhập khẩu

Chân gà rút xương

57.000
Giảm giá!

Thịt gà nhập khẩu

CHÂN GÀ TRUNG 12 CẶP/KG

49.000 41.000
42.000
Giảm giá!
56.000 49.000
Giảm giá!
48.000 45.000
Giảm giá!
66.000 62.000
Giảm giá!
53.000 45.000
67.000