Thịt bò khác

Xương ống bò Úc

32.000
56.000

Thịt bò khác

Gù bò

190.000

Thịt bò khác

Gân bò

132.000