Thịt bò khác

Xương ống bò Úc

33.000
59.000

Thịt bò khác

Gù bò

210.000

Thịt bò khác

Gân bò

132.000