Nạm bụng tảng MS19

72.000 65.000

Tên sản phẩm: Nạm bụng

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 20kg