Ba rọi heo

Ba rọi có sườn

78.000
89.000
92.000
Giảm giá!

Ba rọi heo

Ba rọi rút sườn

92.000 85.000
50.000
49.000
Giảm giá!
76.000 67.000
Giảm giá!
79.000 74.000

Thịt heo khác

Da heo

59.000
Giảm giá!

Giò heo

Dựng sau

30.000 26.000
Giảm giá!
34.000 29.000
43.000