Ba rọi heo

Ba rọi có sườn

72.000
89.000
92.000

Ba rọi heo

Ba rọi rút sườn

92.000