Nạc Vai MS65

93.000

Tên sản phẩm: Nạc vai

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 20kg