Giảm giá!
189.000 158.000

Ba rọi heo

Ba rọi có sườn

81.000
89.000
95.000
Giảm giá!

Ba rọi heo

Ba rọi rút sườn

95.000 94.000
138.000
Giảm giá!
60.000 59.000
Giảm giá!
57.000 56.000
Giảm giá!
132.000 99.000
Giảm giá!
101.000 99.000
Giảm giá!

Hải sản nhập khẩu

Cá hồi đông lạnh

239.000 235.000