Giảm giá!
189.000 125.000

Ba rọi heo

Ba rọi có sườn

90.000
89.000
99.000

Ba rọi heo

Ba rọi rút sườn

103.000

Hải sản nhập khẩu

BẠCH TUỘC MADA

139.000

Hải sản nhập khẩu

Bào ngư

132.000
Giảm giá!
60.000 59.000
Giảm giá!
57.000 56.000
Giảm giá!
132.000 89.000
Giảm giá!
101.000 89.000