170.000

Ba rọi heo

Ba rọi có sườn

72.000
89.000
92.000

Ba rọi heo

Ba rọi rút sườn

92.000
132.000

Giò heo

Bắp giò heo

49.000

Bắp trâu

BẮP HOA MS 60S

132.000

Bắp trâu

BẮP RÙA MS 48

109.000
69.000
56.000
68.000