Thịt heo khác

Da heo

59.000
Giảm giá!

Thịt heo khác

Lưỡi heo đông lạnh

83.000 75.000
49.000

Thịt heo khác

Tai heo

73.000
51.000

Thịt heo khác

Thịt xay nhuyễn

45.000
Giảm giá!

Thịt heo khác

Tim heo

57.000 55.000
39.000

Thịt heo khác

Xương ống

26.000