Giảm giá!

Thịt heo khác

Chặng dừng heo

79.000 77.000
Giảm giá!

Thịt heo khác

Da heo

59.000 49.000

Thịt heo khác

Đuôi heo

86.000

Thịt heo khác

Mỡ heo đông lạnh

59.000
Giảm giá!

Thịt heo khác

Nầm heo Danish

175.000 165.000

Thịt heo khác

Tai heo đông lạnh

75.000

Thịt heo khác

Thăn Nội Heo

79.000

Thịt heo khác

Thịt xay thùng

63.000

Thịt heo khác

Tim heo

58.000
Giảm giá!

Thịt heo khác

Vú heo PPS

198.000 175.000