Giảm giá!
189.000 130.000

Thịt bò khác

Chân bò

69.000

Thịt bò nhập khẩu

Đầu vụn MS152

59.000

Thịt bò nhập khẩu

Lõi vai bò Aukobe

375.000
Giảm giá!
200.000 185.000

Thịt bò nhập khẩu

Thăn ngoại bò Aukobe

375.000