170.000
250.000

Giò bò

Bắp bò Úc

169.000
189.000

Giò bò

Đùi gọ Úc

190.000
159.000

Sườn bò

Sườn bò Úc

225.000
220.000

Thịt bò khác

Xương ống bò Úc

41.000
61.000
205.000
205.000