189.000
250.000
200.000

Giò bò

Bắp bò Úc

162.000
195.000
195.000
255.000
179.000

Sườn bò

Sườn bò Úc

240.000
219.000

Thịt bò khác

Xương ống bò Úc

32.000
56.000