Giảm giá!
189.000 125.000
250.000

Thịt bò nhập khẩu

Lõi vai bò Aukobe

375.000
Giảm giá!
200.000 185.000

Thịt bò nhập khẩu

Thăn ngoại bò Aukobe

375.000

Giò bò

Bắp bò Úc

168.000
Giảm giá!

Nạc bò

File cổ bò

197.000 195.000
Giảm giá!

Giò bò

Đùi gọ

200.000 185.000
255.000

Nạc bò

Nạm gầu bò

187.000
Giảm giá!

Sườn bò

Sườn bò

240.000 185.000
Giảm giá!
305.000 245.000