Giảm giá!
189.000 158.000
250.000
Giảm giá!
200.000 185.000

Giò bò

Bắp bò Úc

167.000
Giảm giá!

Nạc bò

File cổ bò

197.000 195.000
Giảm giá!

Giò bò

Đùi gọ

200.000 185.000
255.000
Giảm giá!

Nạc bò

Nạm gầu bò

179.000 165.000
Giảm giá!

Sườn bò

Sườn bò

240.000 190.000
Giảm giá!
305.000 245.000

Thịt bò khác

Xương ống bò Úc

33.000
59.000