Giảm giá!
189.000 136.000
Giảm giá!

Thịt bò khác

Chân bò

69.000 49.000

Thịt bò nhập khẩu

Đầu vụn MS152

59.000
Giảm giá!

Thịt bò nhập khẩu

Lõi vai bò Aukobe

375.000 290.000
Giảm giá!
Giảm giá!
200.000 169.000
Giảm giá!

Thịt bò nhập khẩu

Thăn ngoại bò Aukobe

375.000 355.000