Giảm giá!
Giảm giá!
200.000 169.000
Giảm giá!
200.000 179.000
Giảm giá!

Nạc bò

Nạm gầu bò

187.000 177.000
Giảm giá!

Nạc bò

Dẻ sườn bò

285.000 239.000
Giảm giá!
279.000 235.000