250.000
Giảm giá!
200.000 185.000
Giảm giá!

Nạc bò

File cổ bò

197.000 195.000

Nạc bò

Nạm gầu bò

187.000
Giảm giá!
305.000 245.000
Giảm giá!

Nạc bò

Dẻ sườn bò

285.000 260.000
Giảm giá!
279.000 235.000
290.000