Thịt heo nhập khẩu

Nạc dăm

101.000

Giò heo

Nạc đùi

85.000

Thịt heo nhập khẩu

Nạc vai

83.000

Thịt heo nhập khẩu

Nọng heo

55.000