Giảm giá!

Thịt heo nhập khẩu

Nạc dăm

101.000 86.000
Giảm giá!

Giò heo

Nạc đùi

79.000 78.000
Giảm giá!

Thịt heo nhập khẩu

Nạc vai

78.000 76.000

Thịt heo nhập khẩu

Nọng heo

53.000