Giảm giá!
134.000 131.000
Giảm giá!
132.000 122.000
Giảm giá!
105.000 104.000
Giảm giá!
101.000 97.000
Giảm giá!

Thịt trâu nhập khẩu

Đầu thăn ngoại Ấn Độ MS67

89.000 85.000

Thịt bò nhập khẩu

Đầu vụn MS152

59.000
Giảm giá!
129.000 115.000
Giảm giá!

Thịt trâu khác

ĐUÔI TRÂU

139.000 99.000
Giảm giá!

Thịt trâu khác

GÂN Y TRÂU

143.000 109.000
Giảm giá!
117.000 109.000
Giảm giá!
105.000 96.000