Giảm giá!
49.000 48.000

Gà nguyên con

GÀ DAI HQ 10 CON/THÙNG

49.000