Giảm giá!
52.000 51.000
Giảm giá!

Gà nguyên con

GÀ DAI HQ 10 CON/THÙNG

53.000 52.000