Hải sản nhập khẩu

File Cá hồi

480.000

Hải sản nhập khẩu

Cá hồi Nauy (Size 5-6 con/kg)

370.000

Hải sản nhập khẩu

Cá saba nhật

46.000

Hải sản nhập khẩu

Đầu cá hồi

48.000

Hải sản nhập khẩu

Vây cá hồi

79.000

Hải sản nhập khẩu

Lườn cá hồi 1-3cm

82.000
98.000

Hải sản nhập khẩu

Cá trứng 8con/vi

98.000