Hải sản nhập khẩu

Bạch tuộc 2 da Net 8

148.000

Hải sản nhập khẩu

BẠCH TUỘC MADA

Hải sản nhập khẩu

Bạch tuộc nhỏ Net 8

106.000
Giảm giá!

Hải sản nhập khẩu

Bào ngư size 18 con

270.000 260.000
Giảm giá!

Hải sản nhập khẩu

Bào ngư size 20 con

265.000 255.000

Hải sản nhập khẩu

Bào ngư size 22 con

258.000
Giảm giá!

Hải sản nhập khẩu

Bào ngư size lớn 12 con

295.000 285.000

Hải sản nhập khẩu

Bao tử cá ngừ đại dương

56.000

Hải sản nhập khẩu

Cá basa phi lê

49.000
Giảm giá!

Hải sản nhập khẩu

Cá cam đông lạnh

68.000 66.000

Hải sản nhập khẩu

Cá đối

Hải sản nhập khẩu

Cá hồi đông lạnh

255.000