Hải sản nhập khẩu

Bào ngư

Hải sản nhập khẩu

Cá cam đông lạnh

68.000

Hải sản nhập khẩu

Cá đối

Giảm giá!

Hải sản nhập khẩu

Cá hồi đông lạnh

239.000 235.000

Hải sản nhập khẩu

Cá mút đá

139.000

Hải sản nhập khẩu

Cá ngừ

Hải sản nhập khẩu

Cá tra phi lê

67.000

Hải sản nhập khẩu

Cá viên đông lạnh

49.000

Hải sản nhập khẩu

Cá viên rau củ

51.000

Hải sản nhập khẩu

Cồi sò điệp

175.000

Hải sản nhập khẩu

Mực nang lớn

199.000

Hải sản nhập khẩu

Ốc hương