Sườn bẹ West Đức

75.000

Tên sản phẩm: Sườn bẹ

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 10kg