Thăn Nội Heo

79.000

Tên sản phẩm: Thăn nội heo

Nguồn gốc: Nhập khẩu

Trọng lượng: 12kg